Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wij, Heshof (V.O.F. Heshof Vogelaar), vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

– duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
– het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
– je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
– jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
– wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
– jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen
– jouw persoonsgegevens bewaren zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: (0165) 51 12 58
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur
E-mail: info@heshof.com
Post: Heshof – Dorpsstraat 27 – 4751 AH OUD GASTEL

Gebruik van persoonsgegevens

Tijdens onze omgang (in de winkel, per e-mail of via social media) laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van het specifieke doel waarmee jij deze persoonsgegevens hebt aangeleverd. Zo verwerken wij bijvoorbeeld je CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je bij ons solliciteert.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de reden waarom jij deze bij ons hebt aangeleverd kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

– naam
– bedrijfsgegevens
– burgerlijke staat
– cv
– e-mailadres
– functie
– geboortedatum
– geboorteplaats
– gebruikersnaam
– geslacht
– IBAN
– interesses
– leeftijd
– motivatiebrief
– naam
– NAW-gegevens, provincie, land
– opleidingsniveau
– profielnaam
– salarisgegevens
– telefoonnummer
– titel
– website
– werkzaam bij organisatie

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de reden waarom jij ze ons hebt aangereikt):

– om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan
– om je sollicitatie te verwerken
– om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
– om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren
– om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
– om je gegevens gekoppeld aan ons spaarsysteem te actualiseren
– om bestellingen te doen

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Social media

Als je deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dien je bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van je voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via je social mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacybeleid.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een politieke partij verwerken wij niet, tenzij met je toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet.

– medische informatie medewerkers
– incidentenwaarschuwingssysteem
– BSN
– wettelijke verplichting

Veiligheid

Wij spannen ons maximaal in om je privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computerwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel.

In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij je direct informeren, alsmede de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zorgvuldigheid

Wanneer je informatie wilt over onze verwerking van je persoonsgegevens, dan zullen wij je deze informatie pas geven na een positieve identificatie. Je hebt dan recht op:

– inzage in door ons van je vastgelegde gegevens
– correctie of verwijdering
– bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kun je indienen bij Heshof, Dorpsstraat 27 in Oud Gastel, met een kopie van je identiteitsbewijs. (Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘Kopie ID’-app voor gebruiken.) Wij zullen dan binnen 4 weken reageren.